Obchody Jubileuszu diakonów w Rzymie

2016-01-27 pcpne

Print Mail Pdf

27 mag - 2016

Diakoni i ich rodziny z całego świata są zaproszeni do odbycia  pielgrzymki do Rzymu, by uczestniczyć w ważnym spotkaniu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jubileusz Diakonów  to celebracja dla diakonów, wraz z żonami i dziećmi, która odbędzie się w Rzymie w dniach od piątku, 27 maja do niedzieli, 29 maja 2016 r.

Mottem Roku Świętego, Miłosierny jak Ojciec, które jest zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza, jest zaproszeniem do naśladowania przykładu miłosiernego Ojca, który prosi nas nie o sądzenie czy potępianie, lecz by przebaczać i kochać bez miary. To  światowe spotkanie diakonów, mężczyzn, którzy z powołania i posługi są ściśle powiązani z dziełami miłosierdzia w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, służyć będzie daniu świadectwa wszystkim, że "miłosierdzie jest samym fundamentem życia Kościoła" (Papież Franciszek, Misericordiae vultus 10).

Program wydarzenia ma na celu zapewnienie uczestnikom okazji do refleksji, na temat ważnej roli diakona jako obrazu miłosierdzia, w szerzeniu nowej ewangelizacji. Chce ono zaoferować możliwość słuchania, dyskusji i modlitwy w celu lepszego zrozumienia roli diakona jako dystrybutora miłości. Będzie przewidziany też czas poświęcony pielgrzymce osobistej do kościołów w Rzymie poświęconych św. Wawrzyńcowi oraz według grup językowych zostanie odbyta pielgrzymka do Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra. W trzech kościołach jubileuszowych, znajdujących się w pobliżu placu świętego Piotra, będzie okazja do udziału w Adoracji Eucharystycznej i sakramencie Pojednania. Trzydniowe spotkanie zakończy w niedzielę rano msza św.  dla diakonów i ich rodzin, celebrowana przez papieża Franciszka na placu Świętego Piotra.

Tymczasem organizujemy zajęcia dla tych grup językowych: włoskiej, angielskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Prosimy również serdecznie, spośród wszystkich dorosłych, którzy się zapiszą,  tych,  którzy mogą, o ofiarę  € 10.00 na pokrycie kosztów, które wymaga organizacja wydarzenia.

Zapisy kończą się 31 marca 2016.

Cieszymy się z tego wielkiego wydarzenia jubileuszowego!