Zgłoś inicjatywę

Print Mail Pdf

segnala iniziativa

W tym Roku Jubileuszowym, niech Kościół stanie się echem Słowa Bożego, które rozbrzmi mocno i przekonująco jako słowo i gest przebaczenia, wsparcie, pomoc, miłość. Niech nigdy nie zmęczy się ofiarując miłosierdzie i niech zawsze  będzie cierpliwy w  pocieszaniu i przebaczaniu. Niech Kościół stanie się głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety i powtarza z ufnością i bez przerwy: "Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków." (Ps 25,6).

 

 

Zgłoś inicjatywę

 

Mogą zgłosić inicjatywy Konferencje Episkopatów, diecezje czy eparchie, stowarzyszenia i ruchy kościelne, instytuty religijne lub inne organizacje Kościoła i Kurii Rzymskiej.
N.B: Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Sekretariat Organizacyjny Jubileuszu Miłosierdzia i zostaną umieszczone na stronie internetowej według niepodważalnego osądu.