Obchody Jubileuszu Kapłanów w Rzymie i rekolekcje głoszone przez Papieża Franciszka

2016-02-10 PCPNE

Print Mail Pdf

PL

                                Obchody Jubileuszu Kapłanów w Rzymie i
                              Rekolekcje głoszone przez Papieża Franciszka


Z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, księża i seminarzyści z całego świata są zaproszeni odbyć pielgrzymkę do Rzymu, aby wziąć udział w Wielkim Wydarzeniu im poświęconym. Jubileusz Kapłaństwa (również otwarty dla kleryków), odbędzie się w Rzymie od środy 1 czerwca do piątku, 3 czerwca 2016 r.


Podczas tego międzynarodowego spotkania, jeden dzień będzie poświęcony rekolekcjom, podczas których Papież Franciszek poprowadzi trzy medytacje na temat: "Kapłan jako szafarz Miłosierdzia". Już podczas pierwszej modlitwy Angelus, Ojciec Święty przypomniał, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Te słowa są wyraźnym wezwaniem do kapłanów, aby niestrudzenie rozdzielali z wiarą Miłosierdzie Boże, zarówno w Sakramencie jak i w życiu codziennym.


Program Jubileuszu Kapłaństwa, które zakończy się Mszą koncelebrowana przez wszystkich kapłanów obecnych pod przewodnictwem Ojca Świętego w dniu 160 rocznicy ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, na placu Świętego Piotra, będzie okazją dla kapłanów i seminarzystów do refleksji i medytacji razem nad Słowem Bożym, do adoracji Najświętszego Sakrament, do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania, a także do odbycia pielgrzymki przez drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra.


W tej chwili jesteśmy na etapie organizowania grup językowych w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim. Od uczestników, jeśli to możliwe, oczekuje się wniesienie wkładu w wysokości € 10 w celu wsparcia kosztów wydarzenia.


Rejestracja zostanie zamknięta 31 marca 2016.


Oczekujemy licznie przybyłych na to wielkie wydarzenie jubileuszowe!